అవయవదానంలో అగ్రభాగాన తెలంగాణ

ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రజల అవగాహన మేరకు కొనసాగుతున్న సేవా పద్ధతి అవయవదానం. మన ప్రాణం పోయిన తర్వాత మన అవయవాలు ఎవరికైనా దానం చేస్తే వారికి పునర్జన్మ

Read more