కేబుల్‌ ఆపరేటర్లకు యాజమాన్య హక్కులు!

ముంబాయి: హిందుజా వెంచర్స్‌ కేబుల్‌ ఆపరేటర్లకు గిప్ట్‌ను ప్రకటించింది. దీపావళి సమయంలో వారికోసం అనూహ్య ప్రకటన చేసింది. కేబుల్‌ ఆపరేటర్లకు యాజమాన్యంలో భాగస్వామ్యం కల్పిస్తూ ఆసక్తికర నిర్ణయం

Read more