దహీ కబాబ్‌

దహీ కబాబ్‌ కావలసినవి: పలుచని బట్టలో వేసి నీళ్లు లేకుండా వేలాడదీసిన పెరుగు-కప్పు, మైదాపిండి-పావ్ఞకప్పు, పచ్చిమిర్చి తురుము-ఒక టేబుల్‌స్పూన్‌ అల్లంతురుము-ఒక టేబుల్‌స్పూన్‌, జీలకర్రపొడి-ఒక టేబుల్‌స్పూన్‌ యాలకుల పొడి-

Read more