నేటి నుంచి సి-విజిల్‌ యాప్‌ ప్రారంభం

నియమావళి ఉల్లంఘించే వారి గుండెల్లో విజిల్‌ ఫిర్యాదులను సుమోటోగా స్వీకరణ అమరావతి: ఎన్నికల వేళ అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి లేదంటే నియమావళి ఉల్లంఘనలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎన్నికల

Read more