బిజినెస్‌ సూచీలో తెలంగాణ సెకండ్‌

పెట్టుబడుల్లో పోటీపడుతున్న రాష్ట్రాలు ముంబయి: బిజినెస్‌ సానుకూల వాతావరణం అమితంగాపెరిగిన రాష్ట్రాల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. రెండోస్థానంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం నిలిచింది. ఈ రెండు రాష్ట్రాలు

Read more