కేరళలో మత్స్యజాతికోసం శ్మశాన వాటిక!

కేరళ రాష్ట్రంలో పర్యావరణ ప్రేమికుల వినూత్న ప్రయత్నం తిరువనంతపురం: కేరళలో మత్స్యజాతికోసం శ్మశాన వాటిక ఏర్పాటు చేసి సమాధులు నిర్మిస్తున్నారు. జల, పర్యావరణ కాలుష్యం కారణంగా కొన్ని

Read more