గుంటూరులో కుప్పకూలిన మూడంతస్థుల భవనం

గుంటూరులోని పాతగుంటూరు మణి హోటల్‌ వద్ద కుప్పకూలిపోయిన మూడంతస్థుల భవనం   గుంటూరులో కుప్పకూలిన మూడంతస్థుల భవనం -తప్పిన ప్రమాదం -పరుగులు తీసిన రోడ్డు విస్తరణ కూలీలు -అధికారుల

Read more