గ్రీన్‌ కార్డు స్థానంలో ‘బిల్డ్‌ అమెరికా’ వీసా

  కేటాయింపునకు ప్రతిభ ఆధారిత పాయింట్ల పద్ధతినైపుణ్య కోటా 12 నుంచి 57 శాతానికి పెంపు   కొత్త విధానాన్ని ప్రతిపాదించిన అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌వేల మంది భారతీయ నిపుణులకు

Read more