ఖాళీ ప్లాస్టిక్‌ సామాన్లతో…

ఖాళీ ప్లాస్టిక్‌ సామాన్లతో… వాడేసిన ప్లాస్టిక్‌ పౌడర్‌ డబ్బాలో చపాతీ పొడి పిండి పోసి, చపాతీ ఒత్తుకునేటప్పుడు చల్లుకోవటానికి ఉపయోగిస్తే పిండి వృధా కాకుండా ఉంటుంది. ఎంతో

Read more