‘బ్రహ్మోస్‌’ ప్రయోగం విజయవంతం

‘బ్రహ్మోస్‌’ ప్రయోగం విజయవంతం న్యూఢిల్లీ: సుఖో§్‌ు-30 యుద్ధ విమానం నుంచి సుదూరలక్ష్యాన్ని ఛేదించగలిగే క్షిపణిని ప్రయోగించి భారత్‌ విజయం సాధించింది. బంగాళా ఖాంతంలో నిర్దిష్టమైన లక్ష్యాఇన్నఛేదిస్తూ ప్రయోగించిన

Read more