నిషేధించిన బీటీ-3 పత్తి

హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిషేధించిన బీటీ-3 పత్తి విత్తనం ఉత్పత్తి అవుతోంది. రైతుల ముసుగులో కొన్ని కంపెనీలు రాష్ట్రంలోని గద్వాల తదితర పలు ప్రాంతాల్లో

Read more