చేతిలో పిస్టల్‌తో బిఎస్‌పినేత కుమారుడి హల్‌చల్‌!

చేతిలో పిస్టల్‌తో బిఎస్‌పినేత కుమారుడి హల్‌చల్‌! న్యూఢిల్లీ: బహుజన్‌సమాజ్‌ పార్టీకి చెందిన మాజీ ఎంపి కుమా రుడు చేతిలో పిస్టల్‌ పట్టుకుని ఢిల్లీలోని హయత్‌ రీజెన్సీ హోటల్‌వద్ద

Read more