దంత సంరక్షణ

దంత సంరక్షణ ఎలాంటి పంటినొప్పి వచ్చినా మొదట డెంటిస్ట్‌ను కలవాలి. చిగుళ్లలో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్‌ ఉంటే యాంటీ బయాటిక్స్‌తో చికిత్స చేస్తారు. ఒక్కోసారి ఇన్ఫెక్షన్‌ చాలా తీవ్రమైతే

Read more