ఆర్థిక వ్యవస్థలో బ్రిటన్‌ను అధిగమించిన భారత్‌

ఆర్థిక వ్యవస్థలో బ్రిటన్‌ను అధిగమించిన భారత్‌ న్యూఢిల్లీ, డిసెంబరు 21: భారత్‌ ఆర్థిక వ్యవస్థ మొట్టమొదటిసారి బ్రిటన్‌ ఆర్థికవ్యవస్థను అధిగమించింది. వందేళ్ల చరిత్రలో మొదటిసారి భారత్‌ స్థూల

Read more

స్వేచ్ఛావాణిజ్యం కోసం కట్టుబడి ఉన్నాం

స్వేచ్ఛావాణిజ్యం కోసం కట్టుబడి ఉన్నాం న్యూఢిల్లీ: వాణిజ్యానికి బ్రిటన్‌ ద్వారాలు ఎప్పుడూతెరిచేఉంటాయని ఆదే ప్రధాని థెరిసా మే అన్నారు. ప్రపంచంలో స్వేచ్చావాణిజ్యం కోసం బ్రిటన్‌ కట్టుబడి ఉందని

Read more