బ్రిటిష్‌ హైకమిషనర్‌గా ..ఒక్కరోజు

నెరవేరిన చైతన్య కల ఆడపిల్ల పుట్టింది. హర్‌ ఎక్సెలెన్సీ! ఆకాశం పూలను వర్షించింది. మేఘాలు పల్లకీలయ్యాయి. లెఫ్ట్‌రైట్‌. దేశాల గౌరవ వందనం. ఎంబసిలకు విద్యుద్దీపాలు. గర్ల్‌చైల్డ్‌.. సంతోషాల

Read more