ఎన్‌డిబి నుంచి రూపాయి, రూబుల్‌ బాండ్లు

ఎన్‌డిబి నుంచి రూపాయి, రూబుల్‌ బాండ్లు న్యూఢిల్లీ, అక్టోబరు 14: చైనా కరెన్సీలో మూడు బిలియన్‌ యువాన్‌ల బాండ్లను జారీచేసి విజయవంతం అయిన తర్వాత బ్రిక్స్‌దేశాల న్యూ

Read more