రొమ్ము కేన్సర్‌ నిరోధానికి…

రొమ్ము కేన్సర్‌ నిరోధానికి… మహిళలను ఇబ్బందిపెడుతున్న ఆరోగ్య సమస్యల్లో బ్రెస్ట్‌ కేన్సర్‌ ఒకటి. జీవనశైలిలో మార్పులు ఇతరత్రా పలుకారణాల వల్ల పట్టణ మహిళల్లో ఇది ఎక్కువగా కన్పిస్తోంది.

Read more