జ్ఞాపకశక్తిని కోల్పోయిన అధ్యక్షుడు!

ప్రస్తుతం బాగున్నానంటూ ఇంటర్వ్యూ సావోపాల్‌: బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు జైర్ బోల్సొనారో న అధికారిక నివాసంలోని బాత్ రూములో కాలు జారి కిందపడగా, తన తలకు బలమైన దెబ్బ

Read more