శాఖాహారుల్లో బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ తక్కువ!

ఆహారం-ఆరోగ్యం మెదడు రక్తనాళాలు చిట్లి చనిపోవడం (బ్రెయిన్‌స్ట్రోక్‌) మాంసాహారుల్లో ఎక్కువగా జరుగుతుందని, శాకాహారుల్లో తక్కువగా ఉంటుందని ప్రజలు గతకొంతకాలంగా నమ్ముతూ వస్తున్నారు. పర్యవసానంగా బ్రిటన్‌లో శాకాహారుల సంఖ్య

Read more