అవయవదానంకు తల్లిదండ్రుల అంగీకారం

అవయవదానంకు తల్లిదండ్రుల అంగీకారం హైదరాబాద్‌: బ్రెయిన్‌డెడ్‌కుగురైన నల్గొండ వాసి చింతా మాధవి (10) అవయవాలు దానం చేసేందుకు తల్లిదండ్రులు అంగీకరించారు.. ఈనెల 4న కటంగూరు మండలం చెరువు

Read more

అవయవ దానంతో ఐదుగురి జీవితాల్లో వెలుగు

అవయవ దానంతో ఐదుగురి జీవితాల్లో వెలుగు గుంటూరు : ఓదాడిలో తలకు తీవ్రగా యమైన వ్యక్తి తాను మరణించినప్పటికీ తన అవయవాలను ఐదుగురికి దానం చేసి వారి

Read more