వన్నెపూల విన్నపాలు… ఆవిష్కరణ

వన్నెపూల విన్నపాలు… ఆవిష్కరణ క్లాస్‌మేట్స్‌ , శంభోశివ శంభో , పరుగు, దమ్ము, లయన్‌, దళం తదితర చిత్రాల్లో కీలకపాత్రల ద్వారా స్క్రీన్‌పై మెరిసిన రాణి చిత్రలేఖసుపరిచితురాలే..

Read more