పిల్లలు లెక్కలు తప్పుతుంటే…!

పిల్లలు లెక్కలు తప్పుతుంటే…! ఇటువంటి పిల్లల సమస్యలను లెర్నింగ్‌ డిజెబిలిటీ అంటారు. వీటినే డెవలప్‌మెంటల్‌ డిజార్డర్స్‌ అని కూడా అంటారు. వీటిలో వివిధ రకాలున్నాయి. డిస్లెక్షియా: దీన్ని

Read more