బోనీకపూర్ పాస్ పోర్టు స్వాధీనం

శ్రీదేవి భర్త బోనీకపూర్ పాస్ పోర్టును దుబాయ్ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇంకా హోటల్ గదిలోనే బోనీకపూర్ ఉన్నారు. కేసు కొలిక్కి వచ్చే వరకూ దుబాయ్ విడిచి

Read more