హైకోర్టుల పేర్లు మార్పిడికి ప్రత్యేక బిల్లు!

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో ప్రముఖ నగరాల పేర్లు మార్చేందుకు పాలక ప్రభుత్వాలు జోరుగాకృషిచేస్తున్న తరుణంలో ఇపుడు తెరపైకి మద్రాసు, కోల్‌కత్తా, బాంబే హైకోర్టుల పేర్లు మార్చేందుకు సిద్ధం అవుతున్నది.

Read more