అమెరికాలో బాంబు తుఫాను

అమెరికాలో బాంబు తుపానుకు 11 మంది బలయ్యారు. ఎముకలు కొరికే చలితో అమెరికా తూర్పు ప్రాంతం వణికిపోతోంది. అమెరికాలోని 24 తీర ప్రాంతాల్లో తుఫాను బీభత్సవం సృష్టించే

Read more