ఫిలిప్పీన్స్‌లో బాంబు పేలుళ్లు…

27మంది మృతి… మనీలా: ఫిలిప్సీన్స్‌లో ముష్కరులు పెట్రేగిపోయారు. దక్షిణ ఫిలిప్పీన్స్‌ ప్రాంతంలోని రోమన్‌ కాథడ్రల్‌ చర్చి లక్ష్యంగా రెండు బాంబు పేలుళ్లకు పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో మృతుల

Read more