బొహా సముద్రంలో సుందర దృశ్యం

బీజింగ్‌ : తూర్పు చైనా లోని బొహా§్‌ు సముద్రంలో అవిష్కృతమైన అద్భుత దృశ్యం. షాన్‌డాగ్‌ రాష్ట్రం డాంగ్‌యాంగ్‌ నగరంలో బొహా§్‌ు సముద్రపు నీలి వర్ణపు నీరు.. ఎల్లో

Read more