ఇన్ఫోసిస్‌తో బోధ్‌ట్రీకన్సల్టింగ్‌ భాగస్వామ్యం

ఇన్ఫోసిస్‌తో బోధ్‌ట్రీకన్సల్టింగ్‌ భాగస్వామ్యం హైదరాబాద్‌, జూన్‌ 9: బోధ్‌ట్రీ కన్సల్టింగ్‌ సంస్థ తమకస్టమర్లకు జిఎస్‌టి పరి ష్కారాలు అందించేందుకు ప్రముఖ ఐటి కంపెనీ ఇన్ఫోసిస్‌తో భాగస్వామ్యం తీసుకుందని

Read more