పడవలు తలకిందులై 31 మంది మృతి

మనీలా : ఫిలిప్సైన్స్ రెండు సెంట్రల్ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన మూడు పడవలు సముద్రంలో శనివారం తలకిందులై 31మంది మృతి చెందగా, ముగ్గురు గల్లంతయ్యారు. గిమారస్, ఇలోయిలో రాష్ట్రాల

Read more