వలసదారులతో వెళ్తున్న పడవ మునక: 80 మందికి పైగా గల్లంతు

వలసదారులతో వెళ్తున్న పడవ మునక: 80 మందికి పైగా గల్లంతు లిబియా: లిబియాలో వలదారులతో వెళ్తున్న పడవ మునిగి 80 మంది గల్లంతయ్యారు.. బాధితుల కోసం అధికారులు

Read more