మరో దేశంలో ఆస్ట్రాజెనెకా వ్యాక్సిన్ నిషేధం

రక్తం గడ్డ కడుతోందని ఆరోపణలు ద హేగ్‌: ఆక్స్ ఫర్డ్ యూనివర్సిటీతో కలిసి ప్రముఖ ఫార్మా సంస్థ ఆస్ట్రాజెనెకా రూపొందించిన కరోనా వ్యాక్సిన్ కు పలు దేశాల

Read more