పాఠశాలలో పేలుడు

పాఠశాలలో పేలుడు పాట్నా: బీహార్‌ రాజధాని పాట్నాలలోని ఒక పాఠశాలలో పేలుడు సంభవించింది.. అక్కడి చెత్తకుప్పలో పడి ఉన్న బాణసంచా అంటుకుని పేలటంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

Read more