ఒత్తయిన కేశాలకు…

ఒత్తయిన కేశాలకు… నల్లటి ఒత్తయిన జుట్టు అంటే ఇష్టపడని ఆడవాళ్లుంటారా? కానీ నేటి మహిళలు ఇంటా, బయటపని ఒత్తిడి, ఉరుకులు పరుగులతో కేశాల పట్ల శ్రద్ధ తీసుకోవడానికి

Read more