గుంటూరులో బ్లాక్ ఫంగస్ ఇంజక్షన్ల ముఠా అరెస్ట్

46 Amphotericin-B ఇంజక్షన్లు , రూ. 3 లక్షలు స్వాధీనం Guntur: గుంటూరులో బ్లాక్ ఫంగస్ కు సంబంధించిన Amphotericin-B అనే ఇంజక్షన్ లను ప్రభుత్వ ధరలకంటే

Read more