మోడీ భీమవరం పర్యటనలో భద్రత లోపం..హెలికాప్టర్‌ కు ఎదురుగా బెలూన్లు

దేశ ప్రధాని పర్యటన అంటే ఎంత భద్రత ఉండాలి..కానీ భీమవరం పర్యటనలో పోలీసుల భద్రత లోపం కొట్టొచ్చినట్లు కనిపించింది. గన్నవరం నుంచి భీమవరంకు హెలికాప్టర్‌లో బయలుదేరిన కొద్ది

Read more