ఓటమికి కారణం స్వయంకృపరాధమే!

ఒక రాష్ట్రానికి జరిగే ఎన్నికల్లో ఆ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం, ఆ పార్టీని లీడ్‌ చేసే ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిని ఎదుర్కొని ఎన్నికల్లో నిలిచి గెలవడానికి కేంద్ర

Read more