కూర చేదే..కానీ ఆరోగ్యానికి తీపి

కూర చేదే..కానీ ఆరోగ్యానికి తీపి కాస్త చేదుగా అనిపించినా కాకర ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. తాజాపరిశోధనల్లో కాకరకాయ తింటే గొంతు, తల కేన్సర్‌లతో పోరాడుతుందని సెయింట్‌ లూయిస్‌

Read more