పక్షవాతంతో బాధపడేవారికి ఈ మెను

పాతబియ్యం పాత గోధుమలతో కమ్మగా వండిన ఆహారం అందించండి గోధుమనూక జావ త్రాగించండి బార్లీసగ్గుబియ్యంతో జావ కాచి ఇవ్వండి మేకమాంసం పోట్టేలు మాంసం దుప్పిమాంసం తినవచ్చు.నల్లేరుకాడల్ని మినప్పిండనతే

Read more