బినానికొనుగోలుకు మార్కెట్‌లో పోటీ

న్యూఢిల్లీ: బినాని సిమెంట్స్‌కొనుగోలుకు బిర్లా, దాల్మియా సంస్థలు రెండుసైతం పోటీపడుతున్నాయి. ఒక్కొక్క సంస్థ 6వేల కోట్లకు బిడ్లు దాఖలుచేసేందుకు సిద్ధం అయ్యాయి. బిర్లా ఆధ్వర్యంలోని అల్ట్రాటెక్‌, దాల్మియాగ్రూప్‌లోని

Read more