బైక్ అంబులెన్స్ నడిపిన ఎమ్మెల్యే రోజా

బైక్ అంబులెన్స్‌లు ప్రారంభించిన రోజా నగరి: ఎమ్మెల్యే రోజా పుత్తూరు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు రెండు అంబులెన్స్‌ బైక్‌లను తన చేతులమీదుగా అందజేసింది. అనంతరం జెండా ఊపి వాటిని

Read more