ట్రంప్ మద్దతు దారుల తీరును ఖండించిన జోబైడెన్

ప్రజాస్వామ్యం, చట్టసభ సభ్యులు ప్రమాదంలో అంటూ వ్యాఖ్య.. Washington: అమెరికా క్యాపిటల్ భవన్ వద్ద ట్రంప్ మద్దతు దారులు విధ్వంసానికి తెగబడడాన్ని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ జో

Read more