జో బైడెన్ అడ్వైజర్ కి కరోనా పాజిటివ్

బైడెన్ కు కూడా కరోనా పరీక్షలు Washinton: అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ జో బైడెన్ సలహాదారుడు సెడ్రిక్ రిచ్ మండ్  కరోనా బారిన పడ్డారు. సెడ్రిక్ లో

Read more