వారంలో ఐదు రోజులు మాత్రమే దేశ ప్రధాని!

ఒక రోజు వైద్య వృత్తికి, ఒక రోజు కుటుంబానికి అంకితం తింపు: ఆసియాలోనే అత్యంత సంతోషకరమైన దేశంగా భూటాన్‌ గుర్తింపు పొందింది. ఐతే ఆ దేశ ప్రధాని

Read more