ఇండోభూటాన్‌ సరిహద్దులు మూసివేత

న్యూఢిల్లీ: పొరుగుదేశం అయిన భూటాన్‌లో సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరుగుతున్నందున అంతర్జాతీయ సరిహద్దులన్నింటినీ ఆదేశం రెండురోజులపాటు మూసివేస్తోంది. సెప్టెంబరు 15వ తేదీ భూటాన్‌కు సార్వత్రిక ఎఇ్నకలు జరుగుతున్నాయి. ఈ

Read more