నాలుగు రౌండ్లు: 9450 ఓట్ల ఆధిక్యత

నాలుగు రౌండ్లు: 9450 ఓట్ల ఆధిక్యత  నాలుగో రౌండ్ లో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ తన ఆధిక్యతను కొనసాగించింది. నాలుగు రౌండ్లు పూర్తయ్యే సరికి తెలుగుదేశం పార్టీకి

Read more