తెలుగు తెరపై భాగ్యశ్రీ కూతురు..

చిత్రసీమలో వారసులు , వారసురాళ్లు ఎంట్రీ అనేది కామన్. ఇప్పటికే ఎంతోమంది ఎంట్రీ ఇచ్చి వారి అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నారు. ఇందులో కొంతమంది సక్సెస్ కాగా..మరికొంతమంది ప్లాప్ అయ్యారు.

Read more