రూ.కోటి ఆదాయం మించిన ప్రముఖులు కొందరే!

న్యూఢిల్లీ: రూ.కోటి కంటే అధిక ఆదాయం పొందుతున్న డాక్టర్లు, చార్టర్డ్‌ అకౌం టెంట్లు ఎంతమంది ఉన్నారో తెలుసా? ఈ సంఖ్య 2,200. ఈ మేరకు ఆదాయపు పన్ను

Read more