మళ్లీ బెల్‌బాటమ్‌ స్టైల్‌

ఫ్యాషన్‌: ఫ్యాషన్‌ నిన్న మొన్నటివరకూ స్లిమ్‌ ఫిట్‌ జీన్స్‌, లెగ్గింగ్సూ, ప్యాంట్లూ, చుడీప్యాంటులతో బిర్ర బిగుసుకుపోయిన యువతకి ఈమధ్య కాస్త హాయిగా వదులుగా గాలి పోసుకునే ఫ్యాషన్ల

Read more