బీరు ప్రియులకు జేబుకు చిల్లు అయ్యే వార్త

ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి..బయట కాలు పెట్టాలంటే వణిపోతున్నారు.ఇక మందు బాబులైతే ఈ ఎండ తీవ్రత నుండి బయటపడేందుకు బీర్లను తెగ తాగేస్తున్నారు. అయితే ఈ తరుణంలో వారి జేబులకు

Read more