బీరకాయ బజ్జీ

బీరకాయ బజ్జీ ప్రసిద్ధ దక్షిణాది వంటకం. దీన్ని సాయంకాలం చిరుతిండిగా తింటారు. దీన్ని బీరకాయను సెనగపిండితో కలిపి వేయించి చేస్తారు. టీ తాగుతూ తినడానికి ఎంతో బావుంటుంది.

Read more